Діяльність Центру
Про Центр

Діяльність Центру

          Центр створено як структурний підрозділ Державного підприємства "Державний центр інформаційних ресурсів України". Метою створення Центру стало забезпечення координаційно-організаційної, дослідницької, експертної, технологічної, навчально-методичної, консультативної, просвітницької підтримки органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, бізнесу і громадських організацій із впровадження та застосування технологій електронного урядування.

Основні завдання Центру:

 • реалізація положень Концепції розвитку електронного урядування в Україні;
 • пропаганда інноваційних рішень електронного урядування;
 • координація робіт, що ініціюються органами державної влади, у напрямку розбудови елементів електронного урядування;
 • організація експертно-дослідницької діяльності щодо пошуку ефективних рішень в сфері електронного урядування;
 • проведення науково-практичних конференцій, семінарів і круглих столів з електронного урядування;
 • створення і забезпечення організаційної, технологічної, технічної, експертно-навчальної, методичної та кадрової бази для розвитку електронного урядування;
 • залучення фізичних та юридичних осіб до організації і проведення консультацій з питань формування та реалізації державної політики у сфері інформатизації;
 • сприяння у впровадженні та використанні технологій електронного урядування органам державної влади та органам місцевого самоврядування у взаємодії з фізичними та юридичними особами;
 • розробка типових рішень і пілотних проектів електронного урядування.

Центр, відповідно до покладених на нього завдань:

 • бере участь у розробці та впровадженні державних програмам розвитку електронного урядування в Україні;
 • сприяє впровадженню в державі елементів інформаційного суспільства;
 • організовує навчання державних службовців та усіх зацікавлених осіб використанню технологій електронного урядування;
 • здійснює методичну, технологічну та консультаційну допомогу суб’єктам інформаційних відносин з питань електронного урядування;
 • координує роботу громадських об'єднань щодо впровадження технологій електронного урядування;
 • сприяє діяльності регіональних центрів електронного урядування;
 • сприяє розгортанню та налагодженню діяльності пунктів надання послуг населенню в електронному вигляді;
 • співпрацює з міжнародними фондами та організаціями з питань впровадження технологій електронного урядування;
 • збирає, аналізує та сприяє впровадженню пропозицій суб’єктів інформаційних відносин щодо вдосконалення технологій електронного урядування;
 • погоджує програми і проекти регіональних центрів електронного урядування;
 • залучає регіональні центри електронного урядування до виконання програм і проектів з електронного урядування;
 • приймає участь у виконанні програм і проектів ініційованих регіональними центрами електронного урядування;
 • здійснює моніторинг розвитку електронного урядування, збір пропозицій від представників недержавних громадських організацій, незалежних експертів та представників бізнес-компаній;
 • залучає необхідних спеціалістів для вирішення завдань покладених на Центр;
 • розповсюджує і популяризує досягнення у сфері електронного урядування серед органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, бізнес-структур та громадян України;
 • розробляє типові рішення, програми та проекти впровадження технологій електронного урядування;
Основними напрямами діяльності Центру є: координаційний, інформаційний, технічний, технологічний, навчально-методичний, експертний, консультативний, популяризаторський та інші в залежності від завдань що виконуються.